Renkamos Inostarto (mažojo ex Eksperimento) paraiškos

Informuojame, kad pradedamos rinkti paraiškos pagal priemonės  „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ arba „Inostartas“ rinkimo pradžią, kuris tęsis iki 2023 m. kovo 31 d.

Pagal šį kvietimą numatoma investuoti 1,8 mln. EUR ES struktūrinių fondų lėšų.

Pagal priemonę „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą ir parengimą rinkai, galės MVĮ ir didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Pareiškėjas turi atitikti pradedančiojo inovatoriaus apibrėžimą, t.y. iki šiol nevykdęs MTEP veiklų.

Didžiausias paramos dydis projektui gali siekti iki 200 tūkst. EUR.

Didžiausias paramos intensyvumas sieks 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Projektai galės būti įgyvendinami tik Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione.

Eurokonsultantų grupės ekspertai turi daug sėkmingos patirties dirbant su šio ir  panašių kvietimų paraiškomis.

Be kita ko, dr. Audrius Dzikevičius parengė naujai išleisto vadovėlio „Inovacijų vadyba“ skyrių „Inovacinių projektų rengimas, valdymas ir finansavimas“. Knygos elektroninė versija pateikiama čia: https://ebooks.vilniustech.lt/product/inovacij-vadyba, o jos spaudinta versdija pasirodys greitu laiku ten pat.

Kviečiame aktyviai bendradarbiauti pritraukiant finansavimą su Eurokonsultantų grupe!


Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos