Finansavimo pritraukimas

Daugelis Lietuvos verslų, nevyriausybinių organizacijų, valstybės bei savivaldybių įstaigų bei įmonių, taip privačių verslo iniciatyvų gali pasinaudoti įvairių fondų teikiamu finansavimu.

Privačiajam sektoriui siūlome:

 • verslo planų, paraiškų, galimybių studijų , investicinių pasiūlymų (angl. – teaser), investicinių memorandumų ir kitų juos lydinčių dokumentų finansavimui pritraukti rengimo paslaugas;
 • Europos sąjungos, NVO fondo, Norvegijos bei Šveicarijos fondų paramos pritraukimo paslaugas iš vietinių paramą administruojančių agentūrų;
 • Europos komisijos administruojamų fondų ( Eurostars, Eureka, Horizontas 2020 (pvz., MVĮ rėmimo instrumentas), Erasmus+ bei kitų) paramos pritraukimo paslaugas, partnerių paieškos, konsorciumų formavimo ir kitas susijusias paslaugas;
 • paramos projektų įgyvendinimo bei administravimo paslaugas.

Viešajam sektoriui siūlome:

 • galimybių studijų , Investicijų projektų , paraiškų, analizių ir kitų užsakomųjų mokslinių/metodinių darbų rengimo paslaugas;
 • sąnaudų-naudos analizių (Cost Benefit Analysis) rengimo paslaugas;
 • privačios ir viešosios partnerystės (PPP, VPP) projektų galimybių studijų rengimo paslaugas;
 • paramos projektų įgyvendinimo bei administravimo paslaugas.

Paslaugos rezultato vertė klientui:

 • galimybė išplėsti veiklos apimtis nedidinant nuosavo finansavimo apimčių;
 • greitesnis, efektyvesnis organizacijos strateginių tikslų pasiekimas;
 • organizacijos (akcininkų) lėšų, skirtų veiklos finansavimui, taupymas;
 • naujų organizacinių galimybių atsiradimas.

Paslaugos pirkimo iš mūsų vertė klientui:

 • sukaupto know-how taikymas didina vykdomų projektų kokybę;
 • efektyvus, skaidrus ir nuspėjamas darbo organizavimas (metodiškumas);
 • galimybė pasiūlyti papildomas susijusias paslaugas;
 • pagalba pritraukiant vietinius bei užsienio partnerius (teisininkai, bankininkai, inžinerinio projektavimo įmonės, viešųjų pirkimo organizavimo, kt.);
 • operatyvus tikslių ir klientui suprantamų atsakymų į jo klausimus suteikimas.

Taip pat siūlome susijusias paslaugas:

 • mokymų atitinkamomis temomis organizavimas.

Įgyvendinami bei įgyvendinti finansavimo pritraukimo projektai:

 • UAB “Staticus” paraiškos rengimas pagal Norway Grants priemonę „Žaliosios pramonės inovacijos“, 1,7 mln. EUR;
 • UAB “Moremins Lietuva” paraiškos rengimas pagal ES paramos priemonę „Eksperimentas“, 0,9 mln. EUR;
 • UAB “IT logika” paraiškos rengimas pagal ES paramos priemonę „Eksperimentas“, 1,2 mln. EUR;
 • UAB Aksada” paraiškos rengimas pagal ES paramos priemonę „Eksperimentas“, 0,9 mln. EUR;
 • Galimybių studijos „Techninės dokumentacijos rengimas Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybai ir akvatorijos gilinimui“, 196.073.810 Lt;
 • UAB „Callcredit operations“ paraiškos rengimas pagal ES paramos priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“, 1.836.000 Lt bei paraiškos rengimas pagal ES paramos priemonę „Invest LT+“, 5.000.000 Lt.

Finansavimo pritraukimo specialistas

audriaus-foto
Dr. Audrius Dzikevičius VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ vykdantysis partneris bei direktorius

• Ilgametė darbo patirtis metų verslo konsultacinėje veikloje bei bankiniame sektoriuje (nuo 1999);
• Horizon2020 paraiškų vertinimo išorinis ekspertas 2015-2016 metais;
• EUREKA Inostars paraiškų vertinimo išorinis ekspertas nuo 2023 metų;
• Ilgametė darbo patirtis bendrovių valdybose (nuo 2012 metų);
• Tarptautinė patirtis Šveicarijoje, Italijoje, Latvijoje.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos