Norway Grants kvietimas MTEP veikloms

Informuojame, jog vis dar galioja Norway Grants paraiškų kvietimas pagal priemonę 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” informacinių ir ryšių technologijų srityje rinkimo pradžią, kuris tęsis iki 2021 m. vasario 12 d.

Kvietimo tikslas – didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą informacinių ir ryšių technologijų srityje. Pagal Gaires būtų remiamos naujų IRT produktų ar technologijų, skirtų informacijai apdoroti ir ryšiams palaikyti visuose sektoriuose, kūrimo, komercinimo ir diegimo veiklos.

Didžiausias paramos dydis projektui gali siekti iki 1,0 mln. EUR, o pagal Mažųjų projektų schemą – iki 200 tūkst. EUR, didžiausias paramos intensyvumas sieks iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų mokslinių tyrimų veikloms bei iki 60 proc. eksperimentinių tyrimų veikloms.

Bus finansuojamos šios tinkamos finansuoti išlaidos:

 • įrangos arba įrenginių nusidėvėjimo išlaidos;
 • trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos;
 • išlaidos, susijusios su kitomis projekto vykdytojo ar partnerio sudarytomis sutartimis ir būtinos
 • projektui įgyvendinti;
 • MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;
 • konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų išlaidos projekto MTEP veiklai vykdyti;
 • išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo;
 • komunikacijos ir viešinimo bei partnerio iš Norvegijos Karalystės patirtų išlaidų audito išlaidos;
 • komandiruotės ir kelionės;
 • projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams;
 • netiesioginės išlaidos.

Eurokonsultantų grupė ekspertai turi sėkmingos patirties dirbant su inovacijų kūrimui skirtais kvietimais, tokiais kaip Inostartas, Eksperimentas, Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai, Intelektas LT bei Intelektas LT+ kvietimų paraiškomis.

Kviečiame aktyviai bendradarbiauti pritraukiant finansavimą su Eurokonsultantų grupe!


Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos