ES parama žaliųjų inovacijų vystymui

Informuojame, kad startavo Norway Grants programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ su kvietimu teikti paraiškas žalųjų inovacijų vystymui. Paraiškos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros bus renkamos iki 2020 m. lapkričio 6 d. Pagal šį kvietimą numatoma investuoti 9,0 mln. EUR Norway grants fondo lėšų.

Kvietimo tikslas – didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų srityje. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, būtų remiamos aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimo, komercinimo ir diegimo veiklos visuose pramonės sektoriuose.

Pagal priemonę „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“  įmonės galės investuoti į naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimą, naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų komercinimą bei naujų produktų ar technologijų diegimą.

Didžiausias paramos dydis projektui gali siekti iki 2,0 mln. EUR, pagal Mažųjų projektų schemą – iki 200 tūkst. EUR, o didžiausias paramos intensyvumas sieks 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Bus finansuojamos šios tinkamos finansuoti išlaidos:

  • įrangos arba įrenginių nusidėvėjimo išlaidos;
  • trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos;
  • išlaidos, susijusios su kitomis projekto vykdytojo ar partnerio sudarytomis sutartimis ir būtinos projektui įgyvendinti;
  • MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;
  • konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų išlaidos projekto MTEP veiklai vykdyti;
  • išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo;
  • komunikacijos ir viešinimo išlaidos, audito, renginių organizavimo, vertimo ir kitos išlaidos;
  • Komandiruotės ir kelionės;
  • projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams;
  • Netiesioginės išlaidos.

Eurokonsultantų grupė ekspertai turi sėkmingos patirties dirbant su inovacijų kūrimui skirtais kvietimais, tokiais kaip Inostartas, Eksperimentas, Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai, Intelektas LT bei Intelektas LT+ kvietimų paraiškomis.

Kviečiame aktyviai bendradarbiauti pritraukiant finansavimą su Eurokonsultantų grupe!


Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos