dr. Audriui Dzikevičiui suteikta verslo vertintojo asistento kvalifikacija

Informuojame, kad 2021 m. lapkričio 30 d. Eurokonsultantų grupė vadovas dr. Audrius Dzikevičius sėkmingai išlaikė verslo vertintojo asistento egzaminą ir jam Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos buvo suteikta verslo vertintojo asistento kvalifikacija (https://avnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vertinimas-1/vertintojai-ir-vertinimo-imones/vertintojai-ir-ju-asistentai). Tokiu būdu dabar dr. Audrius Dzikevičius verslo vertinimo ataskaitas gali rengti pats, prižiūrimas patyrusio verslo vertintojo, kol jam bus suteikta verslo vertintojo kvalifikacija.

Eurokonsultantų grupė bendradarbiauja su keliais patyrusiais ir žinomais verslo vertintojais. Mūsų ekspertai yra prisidėję rengiant dvidešimties verslų vertinimo ataskaitas, kurių dalinis sąrašas pateikiame čia: https://www.eurokonsultantai.lt/paslaugos/verslo-vertinimas/.

Pažymėtina, kad vienas iš rekomenduojamų literatūros šaltinių verslo vertintojo egzaminui yra dr. Audriaus Dzikevičiaus vadovauto kolektyvo straipsnis „Stochastinis verslo vertinimo modelis„, publikuotas 2008 metais žurnale Verslas: teorija ir praktika: „Dzikevičius A., Michnevič E., Ževžikova O. Stochastinis verslo vertinimo modelis // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2008, t. 9, Nr. 3 , p. 229-237″.

Taip pat dr. Audrius Dzikevičius su Vilnius Tech mokslininkais 2021 metais parengė vadovėlio „Pramonės įmonių valdymas: inovacijomis ir lyderyste grindžiamas pridėtinės vertės kūrimas“ dalį apie įmonių finansavimo pritraukimą iš įvairių šaltinių: „Banelienė R., Strazdas R., Dzikevičius A., Maceika A., Paulienė R., Toločka E. Pramonės įmonių valdymas: inovacijomis ir lyderyste grindžiamas pridėtinės vertės kūrimas. VGTU leidykla, 2020. 488 psl. DOI10.20334/2020-048-S. prieiga per internetą: https://www.ebooks.vgtu.lt/product/pramons-moni-valdymas-inovacijomis-ir-lyderyste-grindiamas-pridtins-verts-krimas

Kviečiame ir toliau aktyviai bendradarbiauti vertinant verslą su Eurokonsultantų grupe!


Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos