WAI Environmental Solutions AS (Norvegija)

Finansavimo pritraukimas MTEP projektui (2020)​

„WAI Environmental Solutions AS“ (WAI) yra Norvegijoje įsikūrusi technologijų įmonė, kuri daugiausia dėmesio skiria įvairių rūšių organinių atliekų apdorojimo, maistinių medžiagų ir išteklių panaudojimo, pavojingų atliekų apdorojimo ir nuotekų tvarkymo technologijų kūrimui ir įgyvendinimui. Kadangi bendrovės inovacija atitiko Europos komisijos kvietimo EIC Acceleration žaliojo kurso (Green Deal) tematiką, Ocean Term kreipėsi į Eurokonsultantų grupę dėl paraiškos Europos komisijai pateikimo.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

 • Siekiama įvertinti esamą WAI Environmental Solutions AS situacijos įvertinimą trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.
 • Siekiama išnagrinėti esamą ir potencialią rinką, parengti MTEP veiklų planą.
 • Siekiama parengti ilgalaikį finansinį planą.
 • Siekiama įvertinti iškeltų įmonės rinkodaros strategijos tikslų ir siekių adekvatumą.
 • Siekiama sudaryti tolimesnį vykdomos MTEP veiklos veiksmų planą keliais skirtingais scenarijais.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

 • Profesionaliai parengta paraiška ES paramai pritraukti.
 • Atliktas numatomo gaminti naujo produkto rinkos tyrimas.
 • Surinkus komercinius pasiūlymus, sudarytas detalus technologinio proceso aprašymas bei projekto biudžetas.
 • Sudarytas detalus WAI Environmental Solutions AS finansinis planas planuojamas gaunant ES paramą (prognozuojami balansai, pelnas/nuostolis, pinigų srautai). Be to, vertinti ir alternatyvūs finansavimo šaltiniai negavus ES paramos.

Projekto sėkmės veiksniai:

 • Glaudus Eurokonsultantų grupė ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
 • Eurokonsultantų grupė ekspertų žinios ir patirtis verslo planų rengimo bei finansavimo pritraukimo srityje.
 • Eurokonsultantų grupė ekspertų žinios ir patirtis rengiant bei vertinant Horizon 2020 paraiškas.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos