Vidaus reikalų ministerija​

Investicinės aplinkos analizė​

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos užsakė investicijų skatinimo Kauno regiono galimybių analizės atlikimo ir parengimo paslaugas. Projekto tikslas – tobulinti Kauno regiono plėtros planavimą investicijų skatinimo srityje. Projekto įgyvendinimu siekiama – parengti investicijų skatinimo Kauno regione galimybių analizę ir jos sprendiniais pakeisti (atnaujinti) Kauno regiono plėtros planą iki 2020 metų, taip tobulinti Kauno regiono plėtros planavimą investicijų skatinimo srityje.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

 • Žemas TUI tenkančių vienam Kauno regiono gyventojui rodiklis.
 • Teritorinės sanglaudos netolygumai.
 • Regiono lygmenyje nėra išskirtų aiškių tikslinių verslo sektorių, į kuriuos būtų orientuojamasi.
 • Nėra operatyvios aptarnavimo sistemos, priemonių.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

 • Kauno regiono ir kiekvienos savivaldybės investicinės aplinkos analizė.
 • Tiesioginių užsienio investicijų regione tendencijų analizė.
 • Prioritetinių investicijų skatinimo sektorių išskyrimas.
 • Konkurencinių regionų išskyrimas.

Projekto sėkmės veiksniai:

 • Glaudus VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
 • VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų žinios ir patirtis galimybių studijų rengimo bei kapitalo pritraukimo srityse.
 • Patrauklumo tiksliniams investuotojams didinimo galimybių, plėtros galimybių įvertinimas ir siūlymų teikimas pagal regiono veiklos specifiką.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos