UAB „Staticus”

Finansavimo pritraukimas MTEP projektui (2020)​

UAB „Staticus“, gaminanti modulinius fasado elementus bei didesniąją jų dalį realizuojanti Norvegijoje, kartu su Eurokonsultantų grupės ekspertais identifikavo galimybę kreiptis Norway Grants finansavimo „Mažiau taršios, automatizuotos ir į pastato valdymo sistemas integruotos fasado sistemos vystymo“ projektui, kurio tikslas – sukurti inovatyvią mažiau taršią, automatizuotą ir į pastato valdymo sistemas integruotą fasado sistemą, kuri pasižymės eile inovatyvių savybių. Įmonė sistemingai vykdo MTEP veiklas, todėl jos rizikos sumažinimui užsakė finansavimo pritraukimo paslaugą. Buvo keliamas uždavinys – parengti verslo planą bei paraišką, kuris įtikintų paramos agentūros darbuotojus finansuoti šį inovatyvų projektą.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

 • Siekiama įvertinti esamą UAB “Staticus” situacijos įvertinimą trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.
 • Siekiama išnagrinėti esamą ir potencialią medinių langų gaminių rinką, parengti MTEP veiklų planą.
 • Siekiama parengti ilgalaikį finansinį planą.
 • Siekiama įvertinti iškeltų įmonės rinkodaros strategijos tikslų ir siekių adekvatumą.
 • Siekiama sudaryti tolimesnį vykdomos MTEP veiklos veiksmų planą keliais skirtingais scenarijais.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

 • Profesionaliai parengta paraiška Norway Grants paramai pritraukti.
 • Atliktas numatomo gaminti naujo produkto rinkos tyrimas.
 • Surinkus komercinius pasiūlymus, sudarytas detalus technologinio proceso aprašymas bei projekto biudžetas.
 • Sudarytas detalus UAB „Staticus“ finansinis planas planuojamas gaunant ES paramą (prognozuojami balansai, pelnas/nuostolis, pinigų srautai). Be to, vertinti ir alternatyvūs finansavimo šaltiniai negavus ES paramos.

Projekto sėkmės veiksniai:

 • Glaudus Eurokonsultantų grupė ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
 • Eurokonsultantų grupė ekspertų žinios ir patirtis verslo planų rengimo bei finansavimo pritraukimo srityje.
 • Gauta parama davė postūmį tolimesnei įmonės plėtrai bei tolimesniam užsakovo ir Eurokonsultantų grupės ekspertų bendradarbiavimui.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos