UAB „Šilumos ūkio servisas“

Verslo vertinimo ataskaitos rengimas (2021)

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

  • Siekiama tiksliai įvertinti vienos akcijos rinkos vertę.
  • Siekiama nustatyti būsimuosius pinigų srautus.
  • Siekiama įvertinti akcijų vertę vertinimo momentu.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

  • Akcijos vertei pagrįsti buvo naudojamas diskontuotų pinigų srautų modelis.

Projekto sėkmės veiksniai:

  • Glaudus Eurokonsultantų grupė ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
  • Eurokonsultantų grupė ekspertų žinios ir patirtis verslo vertinimo bei privataus kapitalo pritraukimo srityje.
  • Vertinimo metodų parinkimas ir pagrindimas pagal UAB „Šilumos ūkio servisas“ veiklos specifiką.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos