UAB „Metalistas LT“

ES paramos pritraukimas

UAB „Metalistas LT“ – viena seniausiai ir sėkmingai Lietuvoje dirbančių metalo apdirbimo įmonių, siūlančių metalo apdirbimo paslaugas statybų bei mašinų pramonės įmonėms, taip pat baldų gamintojams. Įmonė planuodama tolimesnę savo veiklos plėtrą ir vystymąsi, kreipėsi į VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ dėl finansavimo pritraukimo produktyvumo plėtros projektui. Buvo keliamas uždavinys parengti verslo planą bei paraišką, kuris įtikintų paramos agentūros darbuotojus, potencialius investuotojus ir kreditorius finansuoti gamybos produktyvumo didinimo projektą.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

 • Siekiama įvertinti esamą UAB “Metalistas LT” situacijos įvertinimą trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.
 • Siekiama išnagrinėti esamą ir potencialią metalo apdirbimo gaminių rinką, gamybos sistemą, įmonės organizacinę struktūrą.
 • Siekiama įvertinti iškeltų įmonės rinkodaros strategijos tikslų ir siekių adekvatumą.
 • Siekiama sudaryti tolimesnį vykdomos veiklos veiksmų planą keliais skirtingais scenarijais.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

 • Profesionaliai parengta paraiška ES paramai pritraukti.
 • Atliktas numatomo gaminti naujo produkto rinkos tyrimas.
 • Surinkus komercinius pasiūlymus, sudarytas detalus technologinio proceso aprašymas bei projekto biudžetas.
 • Sudarytas detalus UAB „Metalistas LT“ finansinis planas planuojamas gaunant ES paramą (prognozuojami balansai, pelnas/nuostolis, pinigų srautai). Be to, vertinti ir alternatyvūs finansavimo šaltiniai negavus ES paramos.

Projekto sėkmės veiksniai:

 • VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ patyrę verslo konsultantai jau daugybę kartų dirbo pateikiant paraiškas finansavimo pritraukimui su Lietuvos rinkoje žinomomis kompanijoms, todėl sukaupto „know-how“ taikymas užtikrino projekto sėkmę.
 • Glaudus VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
 • Gauta ES parama davė postūmį tolimesnei įmonės plėtrai bei tolimesniam užsakovo ir VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų bendradarbiavimui.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos