UAB „Linkdna“ („Mathos“)​

Finansavimo pritraukimas MTEP projektui (2020)​

UAB “Linkda“ (Mathos) siekė pritraukti finansavimą inovatyviam projektui, kurio tikslas: sukurti modernios mokinių ir korepetitorių platformos prototipą, kuris būtų naujas pasaulio mastu. Kadangi bendrovės inovacija atitiko ES paramos programos „Eksperimentas“ tematiką, kompanija kreipėsi į Eurokonsultantų grupę dėl paraiškos Lietuvos verslo paramos agentūrai pateikimo.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

 • Siekiama įvertinti esamą startuolio situacijos įvertinimą trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.
 • Siekiama išnagrinėti esamą ir potencialią medinių langų gaminių rinką, parengti MTEP veiklų planą.
 • Siekiama parengti ilgalaikį finansinį planą.
 • Siekiama įvertinti iškeltų įmonės rinkodaros strategijos tikslų ir siekių adekvatumą.
 • Siekiama sudaryti tolimesnį vykdomos MTEP veiklos veiksmų planą keliais skirtingais scenarijais.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

 • Profesionaliai parengta paraiška ES paramai pritraukti.
 • Atliktas numatomo gaminti naujo produkto rinkos tyrimas.
 • Surinkus komercinius pasiūlymus, sudarytas detalus technologinio proceso aprašymas bei projekto biudžetas.
 • Sudarytas detalus UAB „Linkdna“ finansinis planas planuojamas gaunant ES paramą (prognozuojami balansai, pelnas/nuostolis, pinigų srautai). Be to, vertinti ir alternatyvūs finansavimo šaltiniai negavus ES paramos.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

 • Glaudus Eurokonsultantų grupė ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
 • Eurokonsultantų grupė ekspertų žinios ir patirtis verslo planų rengimo bei finansavimo pritraukimo srityje.
 • Eurokonsultantų grupė ekspertų žinios ir patirtis rengiant MTEP paraiškas.
 • Gauta parama sustiprino tolimesnį bendradarbiavimą.

Taip pat tuo metu buvo parengta ir pateikta dar dešimt paraiškų Eksperimento kvietimui, iš kurių dar aštuonios paraiškos gavo finansavimą.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos