UAB „Genvesta“​

Finansavimo pritraukimas MTEP projektui (2020)​

UAB „Genvesta“ siūlo baldų gamybos paslaugą pagal užsakovo eskizą ar brėžinį, taip įgalindama užsakymo individualizavimą. Siūloma paslauga leidžia užsakovams atsižvelgti į patalpos niuansus ir gauti kokybišką baldą, atitinkantį dizaino ir funkcijos reikalavimus. Įmonė taip pat siūlo frezavimo paslaugas, leidžiančias naudojant specialią įrangą formuoti metalą, plastiką, medieną pagal užsakovo brėžinius. Identifikavusi galimybę inovacijai, bendrovė kreipėsi į Eurokonsultantų grupę dėl skaitmeninio technologinio audito atlikimo bei paraiškos ir verslo plano parengimo priemonei “Pramonės skaitmenizavimas LT“.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

 • Siekiama įvertinti esamą UAB “Genvesta” situacijos įvertinimą trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.
 • Siekiama išnagrinėti esamą ir potencialią medinių langų gaminių rinką, parengti MTEP veiklų planą,
 • Siekiama parengti ilgalaikį finansinį planą.
 • Siekiama įvertinti iškeltų įmonės rinkodaros strategijos tikslų ir siekių adekvatumą.
 • Siekiama sudaryti tolimesnį vykdomos MTEP veiklos veiksmų planą keliais skirtingais scenarijais.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

 • Profesionaliai parengta paraiška ES paramai pritraukti.
 • Atliktas numatomo gaminti naujo produkto rinkos tyrimas.
 • Surinkus komercinius pasiūlymus, sudarytas detalus technologinio proceso aprašymas bei projekto biudžetas.
 • Sudarytas detalus UAB „Genvesta“ finansinis planas planuojamas gaunant ES paramą (prognozuojami balansai, pelnas/nuostolis, pinigų srautai). Be to, vertinti ir alternatyvūs finansavimo šaltiniai negavus ES paramos.

Projekto sėkmės veiksniai:

 • Glaudus Eurokonsultantų grupė ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
 • Eurokonsultantų grupė ekspertų žinios ir patirtis verslo planų rengimo bei finansavimo pritraukimo srityje.
 • Gauta parama davė postūmį tolimesnei įmonės plėtrai bei tolimesniam užsakovo ir Eurokonsultantų grupės ekspertų bendradarbiavimui.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos