UAB „Biržų alus“​

Ekspertinis darbas teismo bylose (2020)​

Ekonominė analizė teismui dėl UAB „Biržų alus“ neapskaityto alaus pardavimo 2010 – 2016 metais ir dėl to patirtų įmonės nuostolių skaičiavimo metodikos.

Mažasis UAB „Biržų alus“ akcininkas įtarė, kad UAB „Biržų alus“ prekiavo neapskaitytu alumi ir dėl to buvo patirta nuostolių. Valstybės institucijos atliko tyrimą, tačiau taikė netinkamą patirtų nuostolių skaičiavimo metodiką, todėl buvo kreiptasi į Eurokonsultantų grupės ekspertus, kad šie pasiūlytų tinkamą metodiką ir apskaičiuotų preliminarius įmonės patirtus nuostolius.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

  • Siekiama įrodyti patirtą žalą.
  • Siekiama nustatyti patirtus nuostolius.
  • Siekiama įvertinti taikytų metodikų nuostoliams apskaičiuoti adekvatumą.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

  • Buvo įvertinta teismo medžiaga ir valstybės institucijų taikyta patirtų nuostolių metodika.
  • Buvo pateikta valstybės institucijų taikytos patirtų nuostolių metodikos kritika.
  • Buvo pasiūlyta adekvati patirtų nuostolių metodika.

Projekto sėkmės veiksniai:

  • Glaudus Eurokonsultantų grupė ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
  • Eurokonsultantų grupė ekspertų žinios ir patirtis verslo planų rengimo ir finansų modeliavimo srityje.
  • Finansinio modelio parengimas ir pagrindimas pagal UAB „Biržų alus” veiklos specifiką.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos