UAB agrofirma „Sėklos“​​

Finansų proceso auditas

UAB agrofirma “Sėklos” yra didžiausia daržovių ir gėlių sėklų tiekėja Lietuvos ir Baltijos šalių rinkose. Savo veiklos finansinei būklei stabilizuoti ir gerinti jos rodiklius įmonė užsisakė išorinio finansų direktoriaus paslaugas iš konsorciumo, sudaryto iš VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ bei UAB „Finance United“. Sudarytas pagrindinis abiejų šalių tikslas – įvertinti užsakovo finansų valdymo sistemą ir pateikti pagrindinius taisytinus šios sistemos elementus, taip pat susidaryti bendrą vaizdą apie užsakovo finansų valdymo sistemą bei pateikti pagrindinę šios sistemos gerinimo viziją.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

  • Siekiama įvertinti UAB agrofirma “Sėklos” finansų valdymo sistemą.
  • Siekiama nustatyti vykdomos apskaitos padalinio darbuotojų efektyvumą ir jų atliekamų funkcijų adekvatumą.
  • Siekiama išnagrinėti sukurtą įmonės finansinę sistemą.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

  • Rekomenduojama išgryninti verslo ir valdymo struktūrą, įvertinti susijusių įmonių kaip atskirų vienetų valdymo efektyvumą ir teikiamą naudą.
  • Informuojama apie netinkamai vykdomą tam tikrų pardavimo taškų apskaitą, įvertinant esamą įmonės situaciją. Tikslesnei apskaitai pasiūlyta prekių pirkimus pajamuoti analitiškai.
  • Pateikta ekspertinė nuomonė apie vykdomą finansinę įmonės sistemą ir pateiktos galimos jos koregavimo bei organizavimo galimybės didinančios įmonės finansinį valdymo efektyvumą.
  • Pasiūlyta perskirstyti esamą finansų personalo pareigų atliekamą darbą. Rekomenduota atsižvelgti į kiekvieno asmens atliekamo darbo našumą ir būtinumą, siekiant sudaryti optimalesnį darbo paskirstymą ir pagerinant įmonės finansų valdymo kokybę.

Projekto sėkmės veiksniai:

  • VšĮ „Eurokonsultantų grupės“ finansų direktorius turi keturiolikos metų darbo patirtį verslo konsultacinėje bei finansų valdymo veikloje.
  • Glaudus VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
  • Įvertintinus realią įmonės situaciją ir galimi jos pokyčiai metų bėgyje, pasiūlytas įmonės poreikius atitinkantis planas finansų, apskaitos bei valdymo sistemoms koreguoti.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos