UAB agrofirma „Sėklos“​​

Akcijų vertinimas​

UAB argofirma “Sėklos” yra didžiausia daržovių ir gėlių sėklų tiekėja Lietuvos ir Baltijos šalių rinkose. Įmonė savo veiklos įvertinimui užsakė įmonės VšĮ “Eurokonsultantų grupė” akcijų paketo rinkos kainos vertinimo ataskaitą esant galimybei pirkti ar parduoti akcijas.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

  • Siekiama tiksliai įvertinti turimą 34% akcijų paketo rinkos pirkimo-pardavimo kainą.
  • Siekiama nustatyti būsimuosius pinigų srautus.
  • Siekiama įvertinti parduodamų akcijų vertę vertinimo momentu.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

  • Akcijos kainai pagrįsti buvo naudojamos panašia veikla užsiimančių užsienio šalių vertybinių popierių biržose kotiruojamų įmonių akcijų kainos.
  • Akcijos kainai pagrįsti buvo pasirinkti ir pritaikyti trys skirtingi akcijų vertės nustatymo metodai.
  • Akcijos kainai pagrįsti buvo pasiūlytos kelios alternatyvos dėl akcijų paketo kainos, pateikta rekomendacinė nuomonė susijusi su UAB agrofirmos “Sėklos” mažumos akcijų paketo galimybėmis.

Projekto sėkmės veiksniai:

  • Glaudus VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
  • VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų žinios ir patirtis verslo vertinimo bei privataus kapitalo pritraukimo srityje.
  • Vertinimo metodų parinkimas ir pagrindimas pagal UAB agrofirmos “Sėklos” veiklos specifiką.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos