Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Užsakomasis ekspertinis tyrimas (2018)​

MITA siekė parengti Rekomendacijas ir gaires dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų ir VMTI MTEP rezultatų pristatymo ir galimo panaudojimo Lietuvos Ekonominės diplomatijos tarybos išskirtose didžiausią potencialą turinčiose šalies eksporto rinkose ir 4 geografinėse rinkose (Latvija, Estija, Lenkija, Baltarusija) (toliau – Gairės). Gairės turėjo būti orientuotos į praktinį Lietuvos aukštųjų mokyklų ir VMTI MTEP rezultatų panaudojimą ir skirtos Lietuvos aukštosioms mokykloms ir VMTI, išgryninant interesus dėl konkrečių mokslo sričių bei jų preliminarių temų. Gairėse, pagal mokslo sritis, turėjo būti vardijami potencialūs partneriai bei užsakovai, kuriems būtų galima siūlyti Lietuvos aukštųjų mokyklų ir VMTI MTEP paslaugas. Be to, analizėse turėjo būti:

  • Įvardintų šalių mokslo, sritys/kryptys, ekonomikos sektoriai, kurie turi paklausą arba kurie yra imlūs MTEP paslaugoms, technologijoms ir pan.;
  • TOP Mokslo ir verslo renginiai/parodos, išskiriant pagal sritis, toje šalyje, kurie galėtų būti aktualūs Lietuvos mokslui pristatyti savo MTEP paslaugas; Orientuojantis į mokslo verslo bendradarbiavimo renginius;
  • Potencialūs partneriai šiose šalyse, išskiriant pagal mokslo, ekonomikos sektorius, kuriems mūsų MSI galėtų siūlyti savo MTEP paslaugas. Nesiorientuojant į įmones gigantus.

MITA kreipėsi į Eurokonsultantų grupės ekspertus dėl 17 šalių rekomendacijų ir gairių parengimo.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

  • Siekiama parengti rekomendacijas ir gaires pagal techninės užduoties reikalavimus.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

  • Profesionaliai parengtos 17-os šalių rekomendacijos ir gairės.

Projekto sėkmės veiksniai:

  • Glaudus Eurokonsultantų grupė ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
  • Eurokonsultantų grupė ekspertų žinios ir patirtis rinkos tyrimų srityje.
  • Eurokonsultantų grupė ekspertų žinios ir patirtis rengiant investicijų projektus.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos