MB „Tvirtas baitas“

Investicijų projekto su sąnaudų-naudos analize rengimas (2022)

Bendrovė priėmė sprendimą kurti ir realizuoti individualų IT sprendimą savo poreikiams, siekiant esamo bendrovės teikiamų paslaugų klientams esminio pakeitimo sukuriant ilgalaikį nematerialųjį turtą – programinės įrangos paketą, kuris automatizuotų pasikartojančias paslaugų klientams teikimui reikalingas operacijas ir taip ženkliai padidina visos bendrovės veiklos efektyvumą. Investicijoms į MTEP veiklas galioja mokestinės lengvatos, todėl buvo kreiptasi į Eurokonsultantų grupės ekspertus.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

  • Klientas daug investuoja į MTEP produktų kūrimą ir siekė pasinaudoti investicinio projekto mokestine lengvata, tačiau nežinojo, kaip ja pasinaudoti.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

  • Parengti investicijų projektą su sąnaudų ir naudos analize;
  • Konsultuoti dėl mokestinės lengvatos pasinaudojimo klausimais.

Projekto sėkmės veiksniai:

  • Glaudus VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu bei tarpusavyje.
  • VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų žinios ir patirtis galimybių studijų rengimo bei išlaidų naudos analizės srityse.
  • VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų žinios ir patirtis mokestinių lengvatų srityje.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos