Lietuvos jūrų muziejus

Sąnaudų-naudos analizių parengimas (2014-2018)

Lietuvos jūrų muziejus siekė įgyvendinti keturis investicijų projektus, kuries reikėjo parengti detalius investicijų projektus su sąnaudų ir naudos analizėmis, todėl muziejus kreipėsi į Eurokonsultantų grupės ekspertus, kurie parengė visus šiuos projektus:

 • Investicinio projekto „Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato rekonstravimas, pritaikant jį Jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms“ parengimo paslauga. Projekto, kuriam teiktos kaštų ir naudos analizės paslaugos, investicinė vertė EUR be PVM: 5 599 500 EUR
 • Investicinio projekto „Kultūros paskirties pastato Smiltynės g. 7, Klaipėda rekonstravimo projektas įrengiant muziejaus rinkinių saugyklas“ parengimo paslauga. Projekto, kuriam teiktos kaštų ir naudos analizės paslaugos, investicinė vertė EUR be PVM:1 744 743 EUR.
 • Investicinio projekto „Dalies Neringos Forto, vad. Kopgalio, pastatų adresu Smiltynės g. 2, Klaipėdoje tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projektas, įrengiant muziejaus rinkinių saugyklas“ parengimo paslauga. Projekto, kuriam teiktos kaštų ir naudos analizės paslaugos, investicinė vertė EUR be PVM:610 650 EUR.
 • Investicinio projekto „Lietuvos jūrų muziejaus nuotekų tvarkymo sistemos ir valymo įrenginių Smiltynės g. 1A, Smiltynės g. 2 Klaipėdoje rekonstravimo projektas“ parengimo paslauga. Projekto, kuriam teiktos kaštų ir naudos analizės paslaugos, investicinė vertė EUR be PVM:1 940 753 EUR

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

 • Siekiama įvertinti galimas alternatyvas.
 • Įvertinus suformuluotų alternatyvų sąnaudas bei naudas, siekiama parinkti optimaliausią alternatyvą.
 • Siekiama parengti ilgalaikį finansinį planą (skaičiuoklę).
 • Siekiama atlikti detalią jautrumo ir rizikos veiksnių analizę.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

 • Profesionaliai parengtos keturios sąnaudų – naudos analizės.
 • Profesionaliai parengti finansiniai modeliai (skaičuoklės).
 • Parengti keturi investicijų projektai pagal rekomenduojamą CPVA metodiką.

Projekto sėkmės veiksniai:

 • Glaudus Eurokonsultantų grupė ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
 • Eurokonsultantų grupė ekspertų žinios ir patirtis sąnaudų ir naudos analizės srityje.
 • Eurokonsultantų grupė ekspertų žinios ir patirtis rengiant investicijų projektus.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos