Kauno LEZ

Išlaidų-naudos analizė​

Kauno laisvoji ekonominė zona (LEZ) – tai ūkinei – komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje ūkio subjektams taikomos specialios ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos. Įmonė savo planuojamo gyvendinti projekto įvertinimui užsakė VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ paslaugas, siekdama išsiaiškinti žemės sklypų, esančių Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijoje paėmimo visuomenės poreikiams finansinę bei ekonominę naudą.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

  • Parengti pinigų srautų prognozę tam, kad nustatyti išlaidų projektui apimtis,
  • Vertinti projekto gyvybingumą bei
  • Apskaičiuoti finansinius bei ekonominius rodiklius, pagrindžiančius numatomo įgyvendinti projekto poreikį

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

  • Siekiant nustatyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams išlaidas bei naudą, buvo nagrinėjamos dvi skirtingos alternatyvos.
  • Remiantis pripažinta metodika pagrįstos finansinės analizės prielaidos bei atlikta projekto finansinė analizė;
  • Remiantis pripažinta metodika pagrįstos ekonominės (socialinės) analizės prielaidos bei atlikta projekto ekonominė (socialinė) analizė.

Projekto sėkmės veiksniai:

  • Glaudus VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
  • VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų žinios ir patirtis išlaidų ir naudos analizės srityje.
  • Vertinimo metodų parinkimas ir pagrindimas remiantis pagrindinėmis projekto finansinių skaičiavimų prielaidomis.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos