Inovatyvios medicinos centras​

ES paramos pritraukimas​

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras vykdo valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Institutas, norėdamas ir toliau vystyti ir plėtoti savo veiklas, ieškojo alternatyvių finansavimo šaltinių savo organizacijos sustiprinimui. VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ glaudžiai bendradarbiaudama su instituto vadovybe pasiūlė organizacijos stiprinimo kryptis bei priemones, parengė dokumentaciją ES paramai pritraukti.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

  • Kurti, skatinti ir plėtoti biomedicininės krypties partnerystės tinklą.
  • Optimizuoti vidinę organizacijos struktūrą bei mokslo tyrimų kryptis.
  • Užtikrinti, kad institutas veiktų kaip vieninga sistema, gebėtų efektyviai plėtoti ir vystyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, skirtą šalies sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

  • Partnerystės su pirmaujančiais užsienio mokslininkais bei jų atstovaujamomis institucijomis tinklo kūrimas, plėtojimas bei skatinimas.
  • Mokslo tyrimų krypčių optimizavimas remiantis tarptautine praktika.
  • Vidinės organizacijos struktūros optimizavimas remiantis tarptautine praktika.
  • Darbuotojų kompetencijų ugdymas.

Projekto sėkmės veiksniai:

  • Glaudus VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
  • VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų žinios ir patirtis organizacijų plėtros bei veiklų optimizavimo, taip pat pirmaujančių šalyje universitetų konsultavimo srityje.
  • Instituto stiprinimo krypčių parinkimas ir pagrindimas pagal jo veiklos specifiką.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos