AB „Vilniaus šilumos tinklai“

Sąnaudų-naudos analizės finansinės dalies rengimas (2022)

Šiuo metu Kazokiškių sąvartyne susidarančios biodujos yra parduodamos išorinei kompanijai pagal sutartį, galiojančią iki 2026 metų. Ši kompanija taip pat yra atsakinga už sąvartyno išskiriamų dujų surinkimą ir utilizavimą, o iš biodujų toliau gamina elektros ir šilumos energiją.

Šios studijos tikslas yra nustatyti, išnagrinėti ir pateikti Kazokiškių sąvartyne susidarančių biodujų panaudojimo alternatyvų techninę ir ekonominę analizę.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

 • Įvertinti ir pateikti investicijų dydžius;
 • Įvertinti kintamas ir pastovias sąnaudas;
 • Apskaičiuoti: atsipirkimo metus, vidinę grąžos normą, kitus rodiklius, galinčius įtakoti projekto įgyvendinimą ir parodyti, kuris variantas yra patrauklesnis.
 • Pateikti galutines išvadas ir rekomendacijas ekonomiškai patraukliausiam variantui;
 • Parengti patraukliausio ekonominio varianto galimo įgyvendinimo grafiką.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

 • Įvertinti ir pateikti investicijų dydžiai;
 • Įvertintos kintamas ir pastovios sąnaudos;
 • Apskaičiuoti investicijų efektyvumo rodikliai;
 • Pateiktos galutinės išvados ir rekomendacijos ekonomiškai patraukliausiam variantui;
 • Parengtas patraukliausio ekonominio varianto galimo įgyvendinimo grafikas.

Projekto sėkmės veiksniai:

 • Glaudus VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ir UAB „Addeco“ ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu bei tarpusavyje.
 • VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ir „Addeco“ ekspertų žinios ir patirtis infrastruktūros plėtros galimybių studijų rengimo bei sąnaudų – naudos analizės srityse.
 • Infrastruktūros tobulinimo/plėtros aspektų parinkimas ir finansinis bei ekonominis pagrindimas pagal biodujų ekonomikos specifiką.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos