ES parama įmonėms investuoti į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (Eksperimentas)

Informuojame, kad Ūkio ministerija paskelbė, kad paraiškos pagal priemonės „Eksperimentas“ įgyvendinimo taisykles Lietuvos verslo paramos agentūros bus renkamos fiksuotu laikotarpiu – nuo 2019 m. spalio 11 d. iki 2020 m. vasario 17 d. Pagal šį kvietimą numatoma investuoti 70,0 mln. EUR ES struktūrinių fondų lėšų.

Pagal priemonę „Eksperimentas“ įmonės galės investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Didžiausias paramos dydis projektui gali siekti iki 4,4 mln. EUR pradinėms investicijoms bei MTEP veikloms, o didžiausias paramos intensyvumas sieks 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Bus finansuojamos šios tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Pradinėms investicijoms į MTEP infrastruktūrą (MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos, Baldai, kompiuterinė technika ir programinė įranga, su MTEP ir inovacijų infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos, kiti MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai) bei
  • MTEP veiklų vykdymo išlaidos (MTEP paslaugų, techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos, Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų, pastatų ir (ar) patalpų), nusidėvėjimo sąnaudos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams ir pan.).
  • Naujai sukurtų produktų sertifikavimo išlaidos.

Eurokonsultantų grupė ekspertai turi sėkmingos patirties dirbant su ankstesnių Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai, Intelektas LT bei Intelektas LT+ kvietimų paraiškomis. Paskutinių dviejų kvietimų metu visiems mūsų rengtiems projektams buvo skirtas finansavimas!

Taip pat šiuo metu priimamos paraiškos pagal priemonę „Expo Sertifikatas LT“, pagal kurią finansuojamos eksportui skirtų produktų sertifikavimo išlaidos.

Kviečiame aktyviai bendradarbiauti pritraukiant finansavimą su Eurokonsultantų grupe!


Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos