EIC Acceleration Pilot (SME Instrument Phase 2)

Dalinamės informacija, kad vakar Eurokonsultantų grupės ekspertai sėkmingai Europos komisijai pateikė dvi mokslinių tyrinių ir inovacijų H2020 programos EIC Acceleration Pilot (buvusi SME Instrument Phase 2) paraiškas pagal specialiąją „Green Deal“ tematiką.

Šį kartą paraiškas rengėme dviem žaliosios pramonės startuoliams iš Norvegijos. Pirmasis jų sukūrė prototipą, galintį ženkliai padidinti organinių atliekų utilizavimo efektyvumą tuo pačiu išgaunant komercijai skirtus produktus, tokius kaip biodujos, anglis bei derva. O antrasis išvystė sistemos prototipą, kuri atšaldo vandenyno paviršiaus temperatūrą, taip užkertant kelią susidaryti uraganams bei viesulams planetos pusiaujo regione.

EIC Accleration Pilot priemonėje nauja yra tai, kad šalia iki 2,5 mln. EUR dydžio subsidijos su 70 proc. intensyvumu, galima papildomai aplikuoti į Europos investicijų fondo nuosavo kapitalo investicijas pilnai rinkai parengto inovacinio produkto komercializavimo veikloms (iki 15 mln. EUR).

Primename, kad Eurokonsultantų grupės vadovas dr. Audrius Dzikevičius 2014 m. pabaigoje su Europos Komisijos Mokslinių tyrimų vykdančiąja agentūra (European Commision Research Executive Agency) pasirašė kontraktą pagal kurį iki 2016 metų pabaigos teikė Europos komisijos administruojamos mokslinių tyrimų programos Horizontas 2020 SME Intrument Phase 1 ir Phase 2 (lietuviškas analogas Intelekto / Eksperimento kvietimui) paraiškų ekspertinio vertinimo paslaugas (įvertinta daugiau kaip 200  inovacinių projektų!).

Mielai pasidalintume šia patirtimi ir su Lietuvos startuoliais, turinčiais inovatyvų produktą, kuris galėtų spręsti šiandieninius Europinio ar net globalaus lygio iššūkius.


Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos