Šiaulių LEZ

Verslo planas

Šiaulių laisvoji ekonominė zona (LEZ) – tai ūkinei – komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje ūkio subjektams taikomos specialios ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos. Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė tarptautinį konkursą LEZ valdytojui atrinkti. Vienas iš pretendentų savo planuojamo gyvendinti verslo plano parengimui užsakė VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ paslaugas.

Iššūkiai, su kuriais susidūrė klientas:

  • Parengti verslo planą, atitinkantį LR Vyriausybės rengiamo konkurso reikalavimus,
  • Visapusiškai įvertinti projekto įgyvendinamumą bei apskaičiuoti finansinius verslo plano rodiklius pagrindžiančius numatomo įgyvendinti projekto realumą.

Mūsų pasiūlyti sprendimai:

  • Siekiant, nustatyti Šiaulių LEZ potencialias sritis buvo atliekama Šiaulių regiono ekonominė bei socialinė analizė,
  • Pasiūlytas verslo komercinis ir finansinis modelis,
  • Vertinta ekonominė bei socialonė nauda Lietuvos Respublikos biudžetui bei
  • Atlikta Europos sąjungos paramos fondų pritraukimo galimybių analizė.

Projekto sėkmės veiksniai:

  • Glaudus VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų bendradarbiavimas su užsakovu.
  • VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ ekspertų žinios ir patiris verslo planų rašymo bei laisvūjų ekonominių zonų funkcionavimo srityje.
  • Verslo plano rašymo metodų parinkimas ir pagrindimas remiantis pagrindiniais konkurso reikalavimais.

Registruokitės konsultacijai

VšĮ „Eurokonsultantų grupė“ - finansinės, investicinės, verslo konsultavimo paslaugos

© 2023 · Eurokonsultantai · Visos teisės saugomos